Götz Aly – Europa przeciwko Żydom 1880–1945

Götz Aly – Europa przeciwko Żydom 1880–1945

Wydawnictwo Filtry
2021

Obraz na okładce – Wilhelm Sasnal